Kommenteeri

Laskespordi kursus Elva Gümnaasiumis

Elva Gümnaasiumi kodanikukaitse õppesuuna 11. klassi õpilastele korraldatud laskespordi kursus 30 akadeemilise tunni ulatuses on läbi saanud

Võib väita, et esimene vasikas ei läinud aia taha. Seda kinnitab õpilaste aktiivne osavõtt tundidest ja nende ilmne huvi teema vastu. Nad pidasid oluliseks omandatud oskuste ja teadmiste  praktilist väärtust edaspidises elus. Kuigi kursuse alguses olid enamuse õpilaste eelteadmised laskespordist suhteliselt kasinad ja kokkupuude relvadega juhuslik, siis kursuse lõppedes sooritatud arvestus näitas, et läbi võetud materjal oli hästi omandatud ja laskmise ning relvade ohutustehnika põhitõed igati selged.

Tundides oli põhirõhk praktilisel laskmisel, kuid selle jooksul sai puudutatud ka laskespordi teoreetilisi küsimusi – ohutustehnikat,  ajalugu, võistlusmäärusi, relvaseadust, spordipsühholoogiat jm. Kursuse jooksul tutvusime laskespordi erinevate alade ja relvadega. Alustasime lasketehnika õppimist  õhk- ja laserrelvadega lihtsamaid harjutusi sooritades. Seejärel võtsime ette sportpüssi ja –püstoli ning vahelduseks proovisime kätt ka liikuvate märkide tabamiseks „Jooksva metssea“  ja jahilasketiirus. Suurt põnevust pakkusid ka maastikuvibu treening erinevatelt distantsidelt ja kõrvaklappide tähtsust rõhutanud 9 mm kaliibriga teenistusrelvast laskmine. Piiratud tundide hulk ja kursusele eraldatud rahaline ressurss ei võimaldanud kulutada sellisel hulgal laskemoona, mida õpilased oleksid soovinud, kuid seetõttu osati neid väheseid padruneid kasutada vastutustundlikult  ning saadi aru ka „kuiva“ treeningu tähtsusest.

Selle lühikese aja jooksul toimunud põgus tutvumine noorte kodanikega jättis neist väga positiivse mulje ja tekitas veendumuse, et nad on valinud endale sobiva õppesuuna ning ka kodud ja kool on nende kasvatamisel head tööd teinud. Loodetavasti lisas ka lõppenud laskespordi kursus siia arengusse oma väikese panuse. 

Elva Laskespordiklubi ja Tehvandi Spordikeskus on ka edaspidi valmis panustama inimeste laskmisoskuste levitamisse ja relvakultuuri tõstmisse. Üks efektiivne meetod selles vallas tegutsemiseks sai nüüd lõppenud kursuse näol tänu Elva Gümnaasiumi initsiatiivile selgeks. Meeldiva ja kasuliku koostöö jätkamist on kooli juhtkonna poolt juba kinnitatud.


Lisa kommentaar

Email again: