Kommentaarid (8)

Klubi suurtoetaja - Eesti Laskurliit

Elva Laskespordiklubi ei saaks eksisteerida ilma arvukate heade koostööpartneriteta. Nende eluliselt tähtsate sidemete mõistmiseks tahamegi nüüd ja edaspidi tutvustada neid asutusi ja inimesi, kes teevad võimalikuks laskespordiga tegelemise Elvas. Täna tutvustame teile Eesti Laskurliitu.

Eesti Laskurliidu asutamisest möödub 26. aprillil 90 aastat. Praegu kuulub Eesti Laskurliitu 40 liikmesorganisatsiooni, keda ühendab huvi laskespordi erinevate alade vastu.

Elva Laskespordiklubi on üheks suuremaks ja aktiivsemaks Eesti Laskurliidu liikmesklubiks. Eks seda soodustab asjaolu, et Tartumaa Tervisespordikeskuse lasketiirud on Eesti tähtsamate laskevõistluste läbiviimiseks kõige sobivamaks kohaks. Elvas toimuvad traditsiooniliselt Eesti meistrivõistlused 25m ja 50m harjutustes, 2018. aastal viidi Elva lasketiirus läbi väga kõrgel tasemel Euroopa Karikavõistluste etapp 25m püstoliharjutustes. Nende võistluste korraldamisel toimub tihe koostöö klubi ja Eesti Laskurliidu vahel. Elektrooniliste märkide nappuse juures laename suuremate võistluste korral teineteisele omi seadmeid, kohtunikke ja tehnilist personali.

Eesti Laskurliit toetab oma klubisid, kes tegelevad järelkasvu treenimisega, Kultuuriministeeriumi kaudu laekuva noortespordi toetusrahaga. Selle summa jagamisel arvestatakse klubide poolt noorte tiitlivõistlustel kogutud punkte. Elva Laskespordiklubi sai selles arvestuses 2020. aasta tulemuste põhjal 3. punktisumma. Lisaks sellele hoiab Eesti Laskurliit silma peal EOK poolt parimatele laskuritele ja treeneritele eraldatavatel toetusmeetmetel ja teeb võimalusel vajalikud taotlused.

Rahvusvahelistele tiitlivõistlustele sportlasi lähetades on Eesti Laskurliit katnud enda arvelt esmased kulud ja hiljem klubidele arvet esitades on mahendanud nende likviidsusprobleeme. Samas on võimalus, et häid tulemusi näidanud laskurid vabastatakse tiitlivõistluste osaluskuludest.

Eesti Laskurliit on vahendanud ka tippsportlaste personaalsete sponsorite toetust laskuri kulude katmisel. Selles vallas võiks tegevus olla isegi aktiivsem, sest alaliidu toetajana oleks sponsori väljund avaram.

Kahe aasta pärast korraldab Eesti Laskurliit õhkrelvade Euroopa meistrivõistlused Tallinnas. Elva Laskespordiklubi loodab sellele üritusele anda omalt poolt heal tasemel koolitatud koondise liikmeid - laskureid ning korraldustoimkonda asjatundlikke inimesi. Loodetavasti on see heaks ettevalmistuseks kõigile uues Elva laskespordikeskuses tulevikus peetavatele suurvõistlustele.

Praegu panustavad Elva inimesed Eesti Laskurliidu töösse vabatahtlikena mitmel tasemel. Treenerite nõukogu juhib meie klubi treener Karl Kontor, Eesti Laskurliidu juhatusse kuuluvad Tartumaa Tervisespordikeskuse juhataja Lennart Saarepuu ja Elvast tuule tiibadesse saanud ISSF-i kõrgeimat A-kategooria laskekohtuniku litsentsi omav kohtunik Kristiina Kivari. Eesti Laskurliidu president on samuti põline elvalane, Rein Virolaineni treeningutel esmakordselt püssirohtu nuusutanud Kaitseliidu ülem, brigaadikindral Riho Ühtegi.

Pildil: brigaadikindral Riho Ühtegi (Foto: Ken Mürk/ERR)
       
Selline tihe põimumine ja vastastikku kasulik koostöö viib laskesporti edasi Elvas ja kogu Eestis. Eesti Laskurliidu tänastest tegemistest ja ajaloolistest saavutustest saab lugeda kodulehelt www.laskurliit.ee.

Lisa kommentaar

Email again:
Kommentaarid (8)
DLgObHXduz iSrxlDTJyMfoct · 25. aprill 2022
EawoXgUJe STEXVUKx · 25. aprill 2022
JlKxnFhmOdQr qRypgxXfdPtz · 7. mai 2022
xhrJSVOpuPt RebXIcyrxqO · 7. mai 2022
rJLotsGfP akbAFPluNwVgQU · 16. juuni 2022
ugCxAwNakFqU IzypCeKXuxsg · 16. juuni 2022
CVMyGrWZ zyFbkDqn · 29. juuni 2022
JpNytaLwj mFnNVRsKWLUYqrye · 29. juuni 2022