Elva Laskespordiklubi suurtoetaja

Eesti Laskurliit on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on laskespordi edendamine ja sportlike eluviiside arendamine elanikkonna hulgas, harrastus- ja võistlusspordi propageerimine ja koordineerimine. Liidu põhitegevus on suunatud laskespordi eri alade (püss, püstol, liikuvad märgid, jahilaskmine) harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele.

Eesti Laskurliit loodi 26. aprillil 1931. aastal ning on International Shooting Sport Federationi (ISSF) liige samast aastast. Laskurliidu liikmeks on hetkel 40 Eestis tegutsevat laskespordiklubi või muud laskmisega seotud ühendust, ühingut või seltsi.

Eesti Laskurliidu presidendiks valiti 17.06.2019 toimunud üldkoosolekul Kaitseliidu ülem, brigaadikindral Riho Ühtegi. Koos temaga kuulub Eesti Laskurliidu juhatusse veel ka: Toomas Luman, Andres Hunt, Jaak Volmer, Kaupo Kiis, Kristiina Kivari, Aavo Pekri, Lennart Pruuli, Mart Puusepp ja Alar Lehtsaar.

Kontaktid:
Eesti Laskurliit
www.laskurliit.ee
info@laskurliit.ee
+372 50 99 401

SEOTUD LOOD

Elva Laskespordiklubi ja Eesti Laskurliit - tihe põimumine ja vastastikku kasulik koostöö