Elva Laskespordiklubi suurtoetaja

Kultuuriministeerium juhib riigi kultuuri-, spordi- ja muinsuskaitsetööd, edendab kunste, kultuurieksporti ja loomemajandust ning koordineerib riigi meediapoliitikat, audiovisuaalpoliitikat ja lõimumiskava rakendamist. Riiklik kultuuripoliitika lähtub Eesti Vabariigi põhiseaduslikust sihist tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Kultuuripoliitika käsitab seda sihti kooskõlana kultuuri hoidmise ja järjepidevuse tagamise ning kultuurile omase uuenduslikkuse ja avatuse vahel.

Kultuuriministeeriumi väärtused: 

Igaüks on oluline - Panustatakse ühisesse eesmärki ja vastutatakse, ollakse lugupidavad ja heasoovlikud ning märgatakse ja tunnustatakse.

Mitmekülgse kultuuri ja terve Eesti nimel - Panustatakse tasakaalustatuma elukeskkonna loomisse, ollakse usaldusväärne ja toetav partner ning arvestatakse tervikpilti.

Väärtustatakse arengut, hinnates kogemust - Tegutsetakse loovalt ja vastutustundlikult, ollakse uuendusmeelsed, avatud ja julged ning hoitakse traditsioone.


Kontaktid:
Kultuuriministeerium
www.kul.ee
min@kul.ee
(+372) 628 2222