Elva Laskespordiklubi suurtoetaja

Kaitseliit on vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev Eesti riigikaitseorganisatsioon ja Eesti kaitsejõudude üks osa Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Kaitseliidu ülemaks on brigaadikindral Riho Ühtegi, kes allub kaitseväe juhatajale.

Kaitseliidu missiooniks on tagada ühiskonna kaitsevõime Kaitseliidu ülesannete spektri täitmisega:
panustades selleks oma liikmete vaba aega, kaitsetahet ja nende sõjalist ja tsiviilkompetentsi, et säiliks Eesti iseseisvus ning suureneks inimeste turvatunne ja heaolu.

Kaitseliidu visiooniks on olla ülesandekeskne, tulevikku vaatav, kogu ühiskonna kompetentse kaasav vabatahtlik riigikaitse organisatsioon, mis tugineks rahva kaitsetahtele, usaldusväärsele koostööle ning järgiks ühiskonna arenguid ja põhiväärtusi eesmärgiga tagada Eesti Vabariigi iseseisvus ja territoriaalne terviklikkus.

Kaitseliidu panus ühiskonna stabiilsusse ja sõjalisse heidutusse rajaneb selgelt määratletud võimetel, mille keskmes on alaline valmisolek ja kiire tegutsemisvõime kogu riigi territooriumil.

Kontaktid:
Kaitseliit
www.kaitseliit.ee
info@kaitseliit.ee
+372 717 9005

SEOTUD LOOD