Elva Laskespordiklubi suurtoetaja

Elva vald moodustati 2017. aastal Elva linna, Konguta, Puhja, Rannum Rõngu ning osaliselt Palupera ja Puka valla külade liitmisel. Vallas asub üks linn (Elva linn), kuus alevikku ja 78 küla. Elva valla visiooniks on olla külalislahke ja abivalmis, inimestele ning ideedele avatud, parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga vald, kus väärtustatakse head haridust, rikkalikku kultuuri ja sporti.

Elva vald lähtub igapäevases töös ja arendustegevuses järgmistest väärtustest:
* avatus - jälgitakse avatud valitsemise põhimõtteid, ollakse avatud uutele julgetele innovaatilistele ideedele;
* nutikus - kasutatakse teenuste pakkumistel ja elanikega suhtlemisel nutikaid, sihtrupi vajadusi ja võimalusi arvestavaid lahendusi;
* säästlikus - majandatakse efektiivselt, hoonete ja muude objektide puhul eelistatakse energiasäästlikke lahendusi;
* kaasatavus - arutatakse kogukonnaga nende elu puudutavaid küsimusi ja rakendatakse kaasavat eelarvet.

Kontakt:
Elva Vallavalitsus
www.elva.ee
elva@elva.ee
(+372) 730 9880