Arengueeldused

Elvas on laskespordi arenguks väga head eeldused, sest meil on:

pikaajalised laskespordi traditsioonid ja edulood.
Elvas ja ümbruskonna omavalitsustes on palju laskespordist huvitatud andekaid noori, kellest igal aastal tuleb heal tasemel järelkasvu.

Kõigi harjutuste laskmiseks on vajalikud lasketiirud Tartumaa Tervisespordikeskuses ja Elva Gümnaasiumis.

Laskurid on enamasti kindlustatud oma tasemele vastava kvaliteetse laskespordivarustusega.
Noortega töötavad staažikad ja kõrge kvalifikatsiooniga treenerid. 

Toimib hea koostöö lastevanemate, toetajate, Eesti Laskurliidu, Kaitseliidu, Tehvandi Spordikeskuse ja kohalike omavalitsustega.

Noorteklassist väljunud laskurite treeningtöö jätkub üha enam ka peale gümnaasiumi lõpetamist.

Mitmed klubiliikmed on otsustanud omandada treeneri kutse, täiendada oma instruktori või kohtuniku kvalifikatsiooni. Aktiivsed klubiliikmed ja lapsevanemad aitavad leida toetajaid.

On suurenenud spordi riigipoolne rahastamine.
Toimub tihe suhtlus naaberriikide laskespordiklubidega, võetakse vastastikku osa võistlustest ja korraldatakse ühistreeninguid.  

Klubi paremad laskurid võistlevad Eesti koondises rahvusvahelistel tiitlivõistlustel

SA Tehvandi Spordikeskusel on koostamisel arengukava, mis näeb ette ehitada Tartumaa Tervisespordikeskusesse rahvusvahelise tasemega laskespordikeskus aastaks 2024. See võimaldab korraldada rahvusvahelisi tiitli- ja kommertsvõistlusi ning tagab aastaringselt tipptasemel treeningtingimused klubi laskuritele.