Statuut

 1. Liikmed.

  1. Elva Laskespordiklubi liikmed, kes ametlikel võistlustel lasevad vähemalt ühe 100 silmase seeria või võidavad medali oma vanuseklassi Eesti meistrivõistlustel.

  2. Elva Laskespordiklubi toetajad, kes on aastas tasunud vähemalt 100 eurose toetuse.

  3. Seltsi liikmetele ei ole piiranguid: oodatud on inimesed ja ettevõtted erinevatest valdkondadest, kes soovivad läbi ühise tegevuse edendada laskesporti.

  4. Nad võivad, kuid ei pea olema Laskespordiklubi liikmed.

  5. Seltsi astumiseks tuleb oma soovist teatada Elva Laskespordiklubi juhatusele, leppida kokku toetuse summa ja sellega kaasnevad tingimused ning toetussumma tasuda.

 2.  Eesmärgid.

  1. Populariseerida laskesporti Elvas, Tartumaal ja kogu Eestis

  2. Luua ühiste huvidega kogukond laskespordi toetamiseks

  3. Kaasata aastas vähemalt 50 inimese või ettevõtte toetus

  4. Panustada kogutud annetused Elva Laskespordiklubi liikmete sportlikku arengusse

  5. Korraldada laskespordi võistlusi, -üritusi ja seltsitegevust.

 3. Toetuse määrad ja tingimused:

  1. Suurtoetaja – 1 000 € aastas. („Snaiper“)

  2. Toetaja – 100 € aastas („Laskur“)

  3. Panustaja – 10 € aastas („Paugutaja“)

  4. Toetaja võib toetuse selgitusse märkida toetatava sportlase nime või toetuse sihtotstarbe. Siis läheb toetaja raha tema soovitud laskuri või tegevuse toetamiseks vähemalt 75 % ulatuses. Ülejäänud summa suunatakse klubi järelkasvu arengusse.

  5. Iga aasta 1. oktoobriks palume toetajal teatada oma soovist 100 Silma Seltsi järgmisel aastal edasi toetada.

 4. Kõik Toetajad saavad:

  1. 100 Silma Seltsi „Laskuri“ märgi

  2. ära märgitud Seltsi toetajate nimekirjas

  3. tasuta laskeharjutuse vabalt valitud sportrelvast Elva Laskespordinädalal 50 padruni ulatuses

  4. kutse 100 Silma Seltsi toetajate tänuüritusele

  5. läbipaistva raporti selle kohta, kuidas on kasutatud 100 Silma Seltsi toetussummasid.

 5. Suurtoetajad saavad lisaks

  1. Tasuta laskeharjutuse vabalt valitud sportrelvast kokkuleppelisel ajal 250 padruni ulatuses

  2. 100 Silma Seltsi „Snaiperi“ märgi

  3. Personaalse klubi särgi 100 Silma Seltsi „Snaiperi“ tähisega

  4. Ettevõtte logo lingina või eraisikust toetaja nime Elva Laskespordiklubi saidi avalehele

  5. Reklaamide paigaldamise võimaluse klubi laskurite riietele ja relvadele vastavalt võistlusmäärustele.

Missioonitundega inimestel on võimalik panustada 100 Silma Seltsi ka 10 € kaupa. See ei tee teda küll seltsi liikmeks enne, kui 100 € aastas on koos, kuid „Paugutaja“ tiitli koos vastava tunnusmärgi ja tugeva käepigistusega laskurite poolt teenib ära. 

MTÜ Elva Laskespordiklubi on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, mis võimaldab annetusi teha ilma lisanduvaid maksukohustusi saamata, kui on täidetud üks kahest tingimusest:

 1. Toetussumma ei ületa 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast;

 2. Toetussumma jääb alla 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist

 3. Füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata ühingule tehtud dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused.